9. Sınıf Yayınları

Deneme Sınavları | Yaprak Testler | Soru Bankaları | Ünite Değerlendirme Sınavları

  1. Deneme Sınavları
  2. Yaprak Testler
  3. Soru Bankaları
  4. Ünite Değerlendirme Sınavları

5sinif deneme

GBS* 25 Ağustos – 25 Eylül
Deneme 1 12 Ekim - 18 Ekim
Deneme 2 09 Kasım - 15 Kasım
Deneme 3 28 Aralık - 03 Ocak
Deneme 4 01 Mart - 07 Mart
Deneme 5 29 Mart - 04 Nisan
Deneme 6 17 Mayıs - 23 Mayıs


GBS*
: Sene başında sınıfların oluşturulması için uygulanan ve 8. sınıf konularını içeren deneme sınavıdır.

9sinif yaprak test

Türk Dili ve Edebiyatı 40 Adet
Matematik 56 Adet
Tarih 24 Adet
Coğrafya 24 Adet
Fizik 24 Adet
Kimya 24 Adet
Biyoloji 24 Adet

 

 

 

 

 

 

{modal content="modal-content-493" title="9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI"}9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-493}

1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
2 METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI
3 İLETİŞİM ÖGELERİ, DİL VE DİLİN İŞLEVLERİ
4 SÖZCÜKTE ANLAM
5 ANLATIM ÖZELLİKLERİ
6 CÜMLEDE ANLAM
7 ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI - l
8 ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI - ll
9 PARAGRAFTA KONU, BAŞLIK, ANA DÜŞÜNCE - l
10 PARAGRAFTA KONU, BAŞLIK, ANA DÜŞÜNCE - ll
11 PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER - l
12 PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER - ll
13 PARAGRAFTA YAPI
14 HİKÂYE ÇEŞİTLERİ VE HİKÂYE UNSURLARI - l
15 HİKÂYE ÇEŞİTLERİ VE HİKÂYE UNSURLARI - ll
16 İSİM (AD) - l
17 İSİM (AD) - ll
18 YAZIM KURALLARI - l
19 YAZIM KURALLARI - ll
20 NOKTALAMA İŞARETLERİ - l
21 NOKTALAMA İŞARETLERİ - ll
22 ŞİİRDE AHENK, DİL, YAPI, GELENEK - l
23 ŞİİRDE AHENK, DİL, YAPI, GELENEK - ll
24 MANZUME VE ŞİİR TÜRLERİ
25 SÖZ SANATLARI
26 SIFAT (ÖN AD) - l
27 SIFAT (ÖN AD) - ll
28 MASAL - FABL
29 EDAT - BAĞLAÇ - ÜNLEM
30 ROMAN - l
31 ROMAN - ll
32 ZAMİR (ADIL) - l
33 ZAMİR (ADIL) - ll
34 TİYATRO
35 ZARF (BELİRTEÇ) - l
36 ZARF (BELİRTEÇ) - ll
37 BİYOGRAFİ - OTOBİYOGRAFİ
38 EYLEM: KİP - KİŞİ, EK EYLEM
39 MEKTUP - FİİLDE YAPI
40 GÜNLÜK - FİİLDE ÇATI

{/modalcontent}

{modal content="modal-content-292" title="9. SINIF MATEMATİK"}9. SINIF MATEMATİK YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-292}

1 MANTIK - l (Önermeler: Ve, Veya Bağlaçları)
2 MANTIK - l (Ya da, İse, Ancak ve Ancak Bileşik Önermeleri)
3 MANTIK - l (Her ver Bazı Niceleyicileri)
4 TARAMA - l (1 - 3. testleri kapsamaktadır.)
5 KÜMELER - l (Evrensel Küme, Boş Küme, Alt Küme, Sonlu - Sonsuz Küme)
6 KÜMELER - ll (Birleşim, Kesişim, Fark, Tümleyen)
7 KÜMELER - lll (Kümeler, Sembolik Mantık İlişkisi ve Küme Problemleri)
8 KÜMELER - lV (Sıralı İkili, Kartezyen Çarpım)
9 TARAMA - ll (5 - 8. testleri kapsamaktadır.)
10 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - l (Sayı Kümeleri)
11 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - ll (Rasyönel Sayılar)
12 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - lll (Ondalık Sayılar)
13 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - lV (Bölme ve Bölüne Bilme Kuralları)
14 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - V (EBOB - EKOK)
15 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - Vl (Günlük Hayatta Tekrar eden Olaylar)
16 TARAMA - lll (10 - 15. testleri kapsamaktadır.)
17 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - Vll (Birinci Dereceden Denklemler)
18 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - Vlll (Birinci Dereceden Eşitsizlikler)
19 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - lX (Mutlak Değer - l)
20 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - X (Mutlak Değer - ll)
21 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - Xl (Bilinmeyenli Denklemler)
22 TARAMA - lV (17 - 21. testleri kapsamaktadır.)
23 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - Xll (Üslü İfadeler - l)
24 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - Xlll (Üslü İfadeler - ll)
25 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XlV (Köklü İfadeler - l)
26 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XV (Köklü İfadeler - ll)
27 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XVl (Köklü İfadeler - lll)
28 TARAMA - V (23 - 27. testleri kapsamaktadır.)
29 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XVll (Oran - Orantı)
30 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XVlll (Sayı Problemleri)
31 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XlX (Kesir Problemleri)
32 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XX (Yaş Problemleri)
33 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XXl (Yüzde Problemleri)
34 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XXll (Kâr - Zarar - Karışım Problemleri)
35 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XXlll (Hareket Problemleri)
36 DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER - XXlV (Hareket Problemleri)
37 TARAMA - Vl (29 - 36. testleri kapsamaktadır.)
38 AÇI ÖZELLİKLERİ
39 ÜÇGENİN AÇILARI VE KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR
40 ÜÇGENLERİN EŞLİĞİ
41 ÜÇGENLERİN BENZERLİĞİ - l
42 ÜÇGENLERİN BENZERLİĞİ - ll
43 ÜÇGENLERİN YARDIMCI ELEMANLARI - l
44 ÜÇGENLERİN YARDIMCI ELEMANLARI - ll
45 TARAMA - Vll (38 - 44. testleri kapsamaktadır.)
46 DİK ÜÇGEN VE TRİGONOMETRİ - l
47 DİK ÜÇGEN VE TRİGONOMETRİ - ll
48 ÜÇGENİN ALANI - l
49 ÜÇGENİN ALANI - ll
50 TARAMA - Vlll (46 - 49. testleri kapsamaktadır.)
51 VERİ - l (Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri - l)
52 VERİ - ll (Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri - ll)
53 VERİ - lll (Verilerin Grafikle Gösterilmesi - l)
54 VERİ - lV (Verilerin Grafikle Gösterilmesi - ll)
55 VERİ - V (Verilerin Grafikle Gösterilmesi - lll)
56 TARAMA - Vlll (51 - 55. testleri kapsamaktadır.)

{/modalcontent}

{modal content="modal-content-586" title="9. SINIF TARİH"}9. SINIF TARİH YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-586}

1 TARİH VE ZAMAN - l (Tarih Bilimi ve Özellikleri)
2 TARİH VE ZAMAN - ll (Tarihi Öğrenmek ve Yardımcı Bilimler)
3 TARİH VE ZAMAN - lll (Zaman ve Kültür)
4 İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ - l (İnsanlık ve Medeniyet)
5 İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ - ll (Mezopotamya ve Doğu Akdeniz Medeniyetleri )
6 İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ - lll (Anadolu, Mısır ve Yunan Medeniyetleri)
7 İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ - lV (Hukuk, Ticaret, Siyaset ve Medeniyet)
8 İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ - V (Genel)
9 ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA
10 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA - l (Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı)
11 ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA - ll (Genel)
12 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
13 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
14 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
15 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
16 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
17 İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU - l (İslamiyet'in Doğuşu ve Hz. Muhammed Dönemi)
18 İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU - ll (Dört Halife Dönemi)
19 İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU - lll (Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevileri)
20 İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU - lV (Genel)
21 TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ - l (İslamiyet'in Türk Devlet Yapısına Etkisi)
22 TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ - ll (Karahanlılar ve Gazneliler)
23 TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ - lll (Büyük Selçuklu Devleti)
24 TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ - lV (Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti)

{/modalcontent}

{modal content="modal-content-479" title="9. SINIF COĞRAFYA"}9. SINIF COĞRAFYA YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-479}

1 DOĞA VE İNSAN, COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ
2 DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI, GÜNLÜK HAREKET
3 DÜNYA'NIN YILLIK HAREKET VE SONUÇLARI - l
4 DÜNYA'NIN YILLIK HAREKET VE SONUÇLARI - ll
5 DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
6 KOORDİNAT SİSTEMİ VE KONUM
7 KONUM VE TÜRKİYE'NİN KONUMU
8 HARİTA BİLGİSİ - l (Harita Çeşitleri, Özellikleri, Projeksiyonlar)
9 HARİTA BİLGİSİ - ll (Alan ve Uzunluk Hesaplamaları)
10 HARİTA BİLGİSİ - lll (Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri)
11 ATMOSFER VE İKLİM, HAVA DURUMU, İKLİMİN ETKİLERİ
12 SICAKLIK
13 SICAKLIK DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
14 BASINÇ VE RÜZGÂRLAR - l
15 BASINÇ VE RÜZGÂRLAR - ll
16 NEMLİLİK VE YAĞIŞ - l
17 NEMLİLİK VE YAĞIŞ - ll
18 DÜNYANIN İKLİM ZENGİNLİĞİ - l
19 DÜNYANIN İKLİM ZENGİNLİĞİ - ll
20 TÜRKİYE'NİN İKLİMİ - l
21 TÜRKİYE'NİN İKLİMİ - ll
22 BEŞERİ DOKULAR
23 BÖLGELER
24 İNSAN VE ÇEVRE

{/modalcontent}

{modal content="modal-content-226" title="9. SINIF FİZİK"}9. SINIF FİZİK YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-226}

1 FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ - l
2 FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ - ll
3 MADDE VE ÖZELLİKLERİ - l
4 MADDE VE ÖZELLİKLERİ - ll
5 MADDE VE ÖZELLİKLERİ - lll
6 TARAMA - l
7 DOĞRUSAL HAREKET - l
8 DOĞRUSAL HAREKET - ll
9 DOĞRUSAL HAREKET - ll
10 NEWTON'UN HAREKET YASALARI - l
11 NEWTON'UN HAREKET YASALARI - ll
12 TARAMA - ll
13 İŞ - GÜÇ - ENERJİ - l
14 İŞ - GÜÇ - ENERJİ - ll
15 İŞ - GÜÇ - ENERJİ - lll
16 İŞ - GÜÇ - ENERJİ - l V
17 İŞ - GÜÇ - ENERJİ - V
18 ISI VE SICAKLIK l
19 ISI VE SICAKLIK ll
20 ISI VE SICAKLIK lll
21 ISI VE SICAKLIK l V
22 ELEKTROSTATİK - l
23 ELEKTROSTATİK - ll
24 TARAMA - lll

{/modalcontent}

{modal content="modal-content-810" title="9. SINIF KİMYA"}9. SINIF KİMYA YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-810}

1 KİMYA BİLİMİ
2 KİMYA NEDİR? VE KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ - l
3 KİMYA NEDİR? VE KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ - ll
4 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ - l
5 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ - ll
6 TARAMA TESTİ - l
7 ATOM MODELLERİ
8 KATMAN DAĞLIMLARI VE PERİYODİK SİSTEM
9 PERİYODİK SİSTEM
10 PERİYODİK SİSTEMDE DÜZENLİ DEĞİŞMELER
11 TARAMA TESTİ - ll
12 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
13 İYONİK BAĞLAR VE İYONİK BİLEŞİKLER
14 KOVALENT BAĞLAR VE KOVALENT BİLEŞİKLER
15 GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
16 ZAYIF ETKİLEŞİMLER - l
17 ZAYIF ETKİLEŞİMLER - ll
18 FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER
19 MADDENİN HÂLLERİ - l (gazlar)
20 MADDENİN HÂLLERİ - ll (sıvılar ve gazlar)
21 MADDENİN HÂLLERİ - lll (hal değişimleri ve kâtılar)
22 TARAMA TESTİ - lll
23 DOĞA VE KİMYA - l
24 DOĞA VE KİMYA - ll

{/modalcontent}

{modal content="modal-content-165" title="9. SINIF BİYOLOJİ"}9. SINIF BİYOLOJİ YAPRAK TEST{/modal}
{modalcontent modal-content-165}

1 YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - l (Bilimsel Bilgi - Canlıların Ortak Özellikleri)
2 YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - ll (Canlıların Ortak Özellikleri)
3 YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - lll (Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler - İnorganik Bileşikler ve Karbonhidratlar)
4 YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - lV (Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler - Yağlar - Proteinler)
5 YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - V (Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler - Enzimler)
6 YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - Vl (Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler - Enzimler - Metobolizma)
7 YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - Vll (Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler - Vitaminler - Nükleik Asitler)
8 YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ - Vlll (Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler - Nükleik Asitler - ATP)
9 TARAMA - l (1 - 8. testleri kapsar.)
10 HÜCRE - l (Canlılığın Temel Birimi Hücre - Hücre Zarı)
11 HÜCRE - ll (Canlılığın Temel Birimi Hücre - Hücre Zarı - Hücresel Yapılar)
12 HÜCRE - lll (Canlılığın Temel Birimi Hücre  - Hücresel Yapılar)
13 HÜCRE - lV (Canlılığın Temel Birimi Hücre  - Hücrelerin Karşılaştırılması - Hücresel Organizasyon)
14 TARAMA - ll (10 - 13. testleri kapsar.)
15 CANLILAR DÜNYASI - l (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması)
16 CANLILAR DÜNYASI - ll (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması)
17 CANLILAR DÜNYASI - lll (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Arkeler - Bakteriler - l)
18 CANLILAR DÜNYASI - lV (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Arkeler - Bakteriler - ll)
19 CANLILAR DÜNYASI - V (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Protista - Mantarlar)
20 TARAMA - ll (15 - 19. testleri kapsar.)
21 CANLILAR DÜNYASI - Vl (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Bitkiler)
22 CANLILAR DÜNYASI - Vll (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Hayvanlar - Virüsler - l)
23 CANLILAR DÜNYASI - Vlll (Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Hayvanlar - Virüsler - ll)
24 TARAMA - lV (21 - 23. testleri kapsar.)

{/modalcontent}

İletişim Bilgilerimiz

İvedik OSB. Mahallesi 1485. Cadde No: 15/E Yenimahalle / ANKARA

  • dummy 0 312 332 33 57

  • dummy0 312 332 33 28

  • dummy basaranyay@gmail.com

  • dummy basatyayinlari@gmail.com

  • dummy basatbilgiislem@gmail.com

Haber Bülteni

Yeni yayınlarımızdan haberdar olmak için abone olabilirsiniz